Falowniki Omron Seria M1 , Seria MX2

Falowniki Omron

3G3MX2-AB002-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.2/0.4 kW (ND/LD), 1.6/1.9 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-AB002-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.2/0.4 kW (ND/LD), 1.6/1.9 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 004,79 zł brutto

816,90 zł netto

Cena netto: 816,90 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-AB002 Omron Falownik 3G3M1 0,2kW/230V 3G3M1-AB002 Omron Falownik 3G3M1 0,2kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

1 102,08 zł brutto

896,00 zł netto

Cena netto: 896,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-AB004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW/230V 3G3M1-AB004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

1 234,67 zł brutto

1 003,80 zł netto

Cena netto: 1 003,80 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2001-EV2 Omron Falownik 0.1/0.2 kW (ND/LD), 1.0/1.2 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2001-EV2 Omron Falownik 0.1/0.2 kW (ND/LD), 1.0/1.2 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 483,50 zł brutto

1 206,10 zł netto

Cena netto: 1 206,10 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-AB007-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.75/1.1 kW (ND/LD), 5.0/6.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-AB007-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.75/1.1 kW (ND/LD), 5.0/6.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 499,00 zł brutto

1 218,70 zł netto

Cena netto: 1 218,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2002-EV2 Omron Falownik 0.2/0.4 kW (ND/LD), 1.6/1.9 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2002-EV2 Omron Falownik 0.2/0.4 kW (ND/LD), 1.6/1.9 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 569,60 zł brutto

1 276,10 zł netto

Cena netto: 1 276,10 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-AB004-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.4/0.55 kW (ND/LD), 3.0/3.5 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-AB004-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 0.4/0.55 kW (ND/LD), 3.0/3.5 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 607,61 zł brutto

1 307,00 zł netto

Cena netto: 1 307,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-AB007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW/230V 3G3M1-AB007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

1 632,46 zł brutto

1 327,20 zł netto

Cena netto: 1 327,20 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2004-EV2 Omron Falownik 0.4/0.75 kW (ND/LD), 3.0/3.5 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2004-EV2 Omron Falownik 0.4/0.75 kW (ND/LD), 3.0/3.5 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 741,80 zł brutto

1 416,10 zł netto

Cena netto: 1 416,10 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2002 Omron Falownik  3G3M1 0,2kW 3x230V 3G3M1-A2002 Omron Falownik 3G3M1 0,2kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

1 790,02 zł brutto

1 455,30 zł netto

Cena netto: 1 455,30 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-AB015-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 1.5/2.2 kW (ND/LD), 8.0/9.6 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-AB015-EV2 Omron Falownik MX2-EV2 inverter drive, 1.5/2.2 kW (ND/LD), 8.0/9.6 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 790,88 zł brutto

1 456,00 zł netto

Cena netto: 1 456,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW 3x230V 3G3M1-A2004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

1 928,64 zł brutto

1 568,00 zł netto

Cena netto: 1 568,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4004-EV2 Omron Falownik  0.4/0.75 kW (ND/LD), 1.8/2.1 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4004-EV2 Omron Falownik 0.4/0.75 kW (ND/LD), 1.8/2.1 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

1 940,69 zł brutto

1 577,80 zł netto

Cena netto: 1 577,80 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-AB015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW/230V 3G3M1-AB015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

1 951,03 zł brutto

1 586,20 zł netto

Cena netto: 1 586,20 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2007-EV2 Omron Falownik 0.75/1.1 kW (ND/LD), 5.0/6.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2007-EV2 Omron Falownik 0.75/1.1 kW (ND/LD), 5.0/6.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 054,35 zł brutto

1 670,20 zł netto

Cena netto: 1 670,20 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4007-EV2 Omron Falownik 0.75/1.5 kW (ND/LD), 3.4/4.1 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4007-EV2 Omron Falownik 0.75/1.5 kW (ND/LD), 3.4/4.1 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 074,15 zł brutto

1 686,30 zł netto

Cena netto: 1 686,30 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW/400V 3G3M1-A4004 Omron Falownik 3G3M1 0,4kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

2 109,45 zł brutto

1 715,00 zł netto

Cena netto: 1 715,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW/400V 3G3M1-A4007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

2 257,54 zł brutto

1 835,40 zł netto

Cena netto: 1 835,40 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4015-EV2 Omron Falownik 1.5/2.2 kW (ND/LD), 4.8/5.4 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4015-EV2 Omron Falownik 1.5/2.2 kW (ND/LD), 4.8/5.4 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 308,34 zł brutto

1 876,70 zł netto

Cena netto: 1 876,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW 3x230V 3G3M1-A2007 Omron Falownik 3G3M1 0,7kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

2 354,84 zł brutto

1 914,50 zł netto

Cena netto: 1 914,50 zł

szt.
zobacz więcej
 3G3M1-AB022 Omron Falownik 3G3M1 2,2kW/230V 3G3M1-AB022 Omron Falownik 3G3M1 2,2kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

2 409,94 zł brutto

1 959,30 zł netto

Cena netto: 1 959,30 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2015-EV2 Omron Falownik 1.5/2.2 kW (ND/LD), 8.0/9.6 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2015-EV2 Omron Falownik 1.5/2.2 kW (ND/LD), 8.0/9.6 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 521,87 zł brutto

2 050,30 zł netto

Cena netto: 2 050,30 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW/400V 3G3M1-A4015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

2 618,30 zł brutto

2 128,70 zł netto

Cena netto: 2 128,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW 3x230V 3G3M1-A2015 Omron Falownik 3G3M1 1,5kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

2 692,35 zł brutto

2 188,90 zł netto

Cena netto: 2 188,90 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4022-EV2 Omron Falownik 2.2/3.0 kW (ND/LD), 5.5/6.9 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4022-EV2 Omron Falownik 2.2/3.0 kW (ND/LD), 5.5/6.9 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 742,29 zł brutto

2 229,50 zł netto

Cena netto: 2 229,50 zł

szt.
zobacz więcej
 3G3MX2-A2022-EV2 Omron Falownik 2.2/ 3.0 kW (ND/LD), 11.0/12.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2022-EV2 Omron Falownik 2.2/ 3.0 kW (ND/LD), 11.0/12.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

2 808,58 zł brutto

2 283,40 zł netto

Cena netto: 2 283,40 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4022 Omron Falownik 3G3M1 2,2kW/400V 3G3M1-A4022 Omron Falownik 3G3M1 2,2kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

2 926,54 zł brutto

2 379,30 zł netto

Cena netto: 2 379,30 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2022 Omron Falwonik 3G3M1 2,2kW 3x230V 3G3M1-A2022 Omron Falwonik 3G3M1 2,2kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

3 005,75 zł brutto

2 443,70 zł netto

Cena netto: 2 443,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4040-EV2 Omron Falownik 4.0/5.5 kW (ND/LD), 9.2/11.1 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4040-EV2 Omron Falownik 4.0/5.5 kW (ND/LD), 9.2/11.1 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

3 076,35 zł brutto

2 501,10 zł netto

Cena netto: 2 501,10 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4030-EV2 Omron Falownik  3.0/4.0 kW (ND/LD), 7.2/8.8 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4030-EV2 Omron Falownik 3.0/4.0 kW (ND/LD), 7.2/8.8 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

3 220,14 zł brutto

2 618,00 zł netto

Cena netto: 2 618,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4030 Omron Falownik 3G3M1 3,0kW/400V 3G3M1-A4030 Omron Falownik 3G3M1 3,0kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

3 444,86 zł brutto

2 800,70 zł netto

Cena netto: 2 800,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4040 Omron Falownik 3G3M1 4,0kW/400V 3G3M1-A4040 Omron Falownik 3G3M1 4,0kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

3 565,40 zł brutto

2 898,70 zł netto

Cena netto: 2 898,70 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2037 Omron Falownik 3G3M1 3,7kW 3x230V 3G3M1-A2037 Omron Falownik 3G3M1 3,7kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

3 948,55 zł brutto

3 210,20 zł netto

Cena netto: 3 210,20 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-AB037 Omron Falownik 3G3M1 3,7kW/230V 3G3M1-AB037 Omron Falownik 3G3M1 3,7kW/230V
Producent: OMRON
Cena:

4 022,59 zł brutto

3 270,40 zł netto

Cena netto: 3 270,40 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4055-EV2 Omron Falownik 5.5/7.5 kW (ND/LD), 14.8/17.5 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4055-EV2 Omron Falownik 5.5/7.5 kW (ND/LD), 14.8/17.5 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

4 317,92 zł brutto

3 510,50 zł netto

Cena netto: 3 510,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2055-EV2 Omron Falownik 5.5/7.5 kW (ND/LD), 25.0/30.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2055-EV2 Omron Falownik 5.5/7.5 kW (ND/LD), 25.0/30.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

4 761,33 zł brutto

3 871,00 zł netto

Cena netto: 3 871,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4055 Omron Falownik 3G3M1 5,5kW/400V 3G3M1-A4055 Omron Falownik 3G3M1 5,5kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

4 782,86 zł brutto

3 888,50 zł netto

Cena netto: 3 888,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4075-EV2 Omron Falownik 7.5/11 kW (ND/LD), 18.0/23.0 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4075-EV2 Omron Falownik 7.5/11 kW (ND/LD), 18.0/23.0 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

5 351,12 zł brutto

4 350,50 zł netto

Cena netto: 4 350,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4075 Omron Falownik 3G3M1 7,5kW/400V 3G3M1-A4075 Omron Falownik 3G3M1 7,5kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

5 915,07 zł brutto

4 809,00 zł netto

Cena netto: 4 809,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2055 Omron Falownik 3G3M1 5,5kW 3x230V 3G3M1-A2055 Omron Falownik 3G3M1 5,5kW 3x230V
Cena:

5 932,29 zł brutto

4 823,00 zł netto

Cena netto: 4 823,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2075-EV2 Omron Falownik 7.5/11 kW (ND/LD), 33.0/40.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2075-EV2 Omron Falownik 7.5/11 kW (ND/LD), 33.0/40.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

5 958,12 zł brutto

4 844,00 zł netto

Cena netto: 4 844,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4110-EV2 Omron Falownik 11/15 kW (ND/LD), 24.0/31.0 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4110-EV2 Omron Falownik 11/15 kW (ND/LD), 24.0/31.0 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

6 194,90 zł brutto

5 036,50 zł netto

Cena netto: 5 036,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2075 Omron Falownik 3G3M1 7,5kW 3x230V 3G3M1-A2075 Omron Falownik 3G3M1 7,5kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

6 616,79 zł brutto

5 379,50 zł netto

Cena netto: 5 379,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4110 Omron Falownik 3G3M1 11,0kW/400V 3G3M1-A4110 Omron Falownik 3G3M1 11,0kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

6 616,79 zł brutto

5 379,50 zł netto

Cena netto: 5 379,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2110-EV2 Omron Falownik 11/15 kW (ND/LD), 47.0/56.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2110-EV2 Omron Falownik 11/15 kW (ND/LD), 47.0/56.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

7 899,68 zł brutto

6 422,50 zł netto

Cena netto: 6 422,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A4150-EV2 Omron Falownik  15/18.5 kW (ND/LD), 31.0/38.0 A (ND/LD), 400 VAC 3G3MX2-A4150-EV2 Omron Falownik 15/18.5 kW (ND/LD), 31.0/38.0 A (ND/LD), 400 VAC
Producent: OMRON
Cena:

7 955,64 zł brutto

6 468,00 zł netto

Cena netto: 6 468,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4150 Omron Falownik 3G3M1 15,0kW/400V 3G3M1-A4150 Omron Falownik 3G3M1 15,0kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

8 562,65 zł brutto

6 961,50 zł netto

Cena netto: 6 961,50 zł

szt.
zobacz więcej
3G3MX2-A2150-EV2 Omron Falownik 15/18.5 kW (ND/LD), 60.0/69.0 A (ND/LD), 200 VAC 3G3MX2-A2150-EV2 Omron Falownik 15/18.5 kW (ND/LD), 60.0/69.0 A (ND/LD), 200 VAC
Producent: OMRON
Cena:

9 978,99 zł brutto

8 113,00 zł netto

Cena netto: 8 113,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2110 Omron Falownik 3G3M1 11,0kW 3x230V 3G3M1-A2110 Omron Falownik 3G3M1 11,0kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

9 978,99 zł brutto

8 113,00 zł netto

Cena netto: 8 113,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4185 Omron Falownik 3G3M1 18,5kW/400V 3G3M1-A4185 Omron Falownik 3G3M1 18,5kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

13 440,21 zł brutto

10 927,00 zł netto

Cena netto: 10 927,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2150 Omron Falownik 3G3M1 15,0kW 3x230V 3G3M1-A2150 Omron Falownik 3G3M1 15,0kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

13 483,26 zł brutto

10 962,00 zł netto

Cena netto: 10 962,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A4220 Omron Falownik 3G3M1 22,0kW/400V 3G3M1-A4220 Omron Falownik 3G3M1 22,0kW/400V
Producent: OMRON
Cena:

14 878,08 zł brutto

12 096,00 zł netto

Cena netto: 12 096,00 zł

szt.
zobacz więcej
3G3M1-A2185 Omron Falownik 3G3M1 18,5kW 3x230V 3G3M1-A2185 Omron Falownik 3G3M1 18,5kW 3x230V
Producent: OMRON
Cena:

29 003,40 zł brutto

23 580,00 zł netto

Cena netto: 23 580,00 zł

szt.
zobacz więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium