Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru (odstąpienie od umowy)

Zasady zwrotu towaru dla konsumentów:

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. 

W tym celu należy poinformować kontrahenta o odstąpieniu od umowy pisemnie (PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3), mailowo (sklep@progres-automatyka.pl) lub ustnie.

Należy odesłać na własny koszt w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy ,nienoszący śladów użytkowania, zapakowany w oryginalne niezniszczone opakowanie, towar na adres PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3

Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru wykonanego i dostarczonego na specjalne zamówienie.

Zasady zwrotu towaru dla przedsiębiorców:

Towary zakupione w sklepie nie podlegają zwrotowi. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.

Rękojmia i gwarancja jakości towaru.

1. Jeżeli na stronie Sklepu, przy danym Towarze nie zostały zamieszczone inne informacje, Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancji jakości udzielanej przez Sprzedającego (Gwaranta) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres gwarancji biegnie od chwili odbioru lub wydania Towaru Kupującemu. Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, jest zgłoszenie Sprzedającemu ujawnionej wady Towaru w okresie trwania gwarancji.
2. W przypadku ujawnienia wad Towaru w okresie udzielonej gwarancji, Sprzedający zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany Towaru na wolny od wad lub nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad.
3. W celu skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć Sprzedającemu reklamowany Towar wraz z dowodem jego zakupu. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.
4. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Towarów oraz awarii będących następstwem niewłaściwego użytkowania Towarów, w tym w szczególności nieprzestrzegania zasad użytkowania wynikających między innymi z dostarczonej przez Sprzedającego dokumentacji. Gwarancja nie obejmuje również awarii powstałych w wyniku siły wyższej oraz awarii powstałych na skutek działania osób trzecich.
5. Sprzedający (Gwarant) wykona swe obowiązki, o których mowa w ust. 2 powyżej, bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia wadliwego Towaru przez Kupującego.
6. Postanowienia Regulaminu dotyczące gwarancji jakości Towarów, wraz z dowodem zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu, stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
7. Sprzedający ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przez okres 6 miesięcy licząc od dnia, kiedy Towar został Kupującemu wydany.
8. Celem skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne Kupujący winien dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedającego na koszt własny. Kupujący pokrywa również ewentualne koszty przekazania Towaru wolnego od wad.
REKLAMACJE
1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
2. Reklamacje, zarówno w zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, jak i ewentualnych wad sprzedanych Towarów mogą być składane przez Klientów i Kupujących w szczególności w jeden z następujących sposobów:
a) korespondencyjnie pod adresem: PROGRES AUTOMATYKA Sp. z o.o., Jastrzębie - Zdrój, 44 - 268, ul. Kombatantów 3,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: sklep@progres-automatyka.pl.
3. Sprzedający rozstrzyga reklamacje Klientów i Kupujących w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania i w tym samym terminie informuje Klienta lub Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium